Viken

Viken er en familiebarnehage som ligger sentralt i Viken. Her har vi fokus på de nære relasjonene mellom barn- voksen og barn- barn. Vi jobber mye på gulvet og er tilgjengelige for det barna trenger støtte til. Vårt fokus er at barna blir sett og møtt med respekt og nærhet.

Små barn trenger rutiner og trygge rammer. Dette er vi opptatt av, så hver dag har vi rutiner som er noen lunde like. Barna går ut mellom 09.00 og 09.30 og er ute frem til lunsj, hele året. Etter lunsj er det bleieskift og tid for en hvil. Dette gjør at barna er trygge på det som skjer, og at de er forberedt på overganger.

Vi har et godt uteområde som gir mulighet for utfordringer for barna. Vi har turdag en dag i uken, men går gjerne på utflukter utenom. Vi bruker nærmiljøet godt og er tidt og ofte ned-om Osneshavn for å hilse på de lokale fiskerne eller oppi skogen som ligger i umiddelbar nærhet.  

 

Ansatte

Anne
Styrer
Monica
Fagarbeider
Anne Cecilie
Fagarbeider