Jekteveien

Avdeling Småbarnehager Brakahaug ligger på Brakahaug og er en privat avdelingsbarnehage med plass til 25 barn i alderen 0-6år

Vårt pedagogisk grunnsyn er at vi ønsker å ha et tilbud til barn og foreldre som ønsker å ha barna i mindre enheter. Fokuset vårt er å gi trygghet og nærhet i gode omgivelser. Vi deler barna inn i små grupper, noe som fører til at vi går mer barn-voksentid. Videre legger vi vekt på at det skal være rom for lek og utvikling. Vi er mye ute og bruker nærmiljøet flittig.

Vi ser at aldersblandete barnegrupper er positive for barnas læring og utvikling. De minste barna har de større barna som rollemodell og de eldste har de minste å ta hensyn til, vise omsorg for og det å lære seg å ta vare på og støtte hverandre.

Vi samarbeider godt med de andre avdelingene og 2 ganger i uken har vi felles førskolegruppe sammen, hvor den første dagen er det førskoleopplegg. Den andre dagen går vi på lengre turer og er gjerne ute hele dagen.

Kom gjerne innom for å se hvordan vi har det hos oss.


Velkommen til avdeling Brakahaug

Ansatte

Mona
Pedagogisk medarbeider
Helene
Pedagogisk medarbeider
Dagmara
Pedagogisk medarbeider
Simon
Pedagogisk medarbeider
Marianne
Pedagogisk medarbeider
Renate
Ringevikar
Latifa
Ringevikar
Maiken
Styrer
Katarzyna
Pedagogisk leder