Tussetroll

Små barnehager avd. Sentrum ligger rett ved Haugesund Sykehus og er en privat avdelingsbarnehage med plass til 12 barn 0 - 3 år og 12 barn 3-6 år. Åpningstiden er fra 06.45 til 16.45 . Fra avdeling Små barnehager Sentrum er det gå avstand til sentrum, djupadalen og biblioteket.

Vårt pedagogiske grunnsyn er at vi ønsker å ha et tilbud til barn og foreldre som ønsker å ha barna i mindre enheter. Fokuset vårt er å gi trygghet og nærhet i gode omgivelser. Vi deler barna inn i små grupper, noe som fører til at vi får mer barn – voksen tid. Videre legger vi vekt på at det skal være rom for lek og utvikling. Vi er mye ute og bruker nærmiljøet flittig.

 

Ansatte

Malin
Ringevikar
Sander
Pedagogisk medarbeider
Renate
Ringevikar
Reidun
Pedagogisk medarbeider
Suphansa
Pedagogisk leder
Maiken
Styrer
Camilla
Assisterende styrer og pedagogiskleder