Ansatte

Malin
Ringevikar
Sander
Pedagogisk medarbeider
Renate
Ringevikar
Reidun
Pedagogisk medarbeider
Suphansa
Pedagogisk leder
Maiken
Styrer
Camilla
Assisterende styrer og pedagogiskleder