VELKOMMEN TIL OSS

Vi har fem avdelinger som ligger i Haugesund, en på Brakahaug som åpnet i 2001, en på Risøy som åpnet 2007, en i Jekteveien som åpnet 2016, avdeling sentrum som åpnet 2016 og avdeling Røver som åpnet høsten 2017.

På karmøy har vi to avdelinger, en på Torvastad som åpnet 2009 og en familiebarnehage som åpnet 2010.

Avdelingene har fysisk avstand mellom seg, men vi bruker mye tid sammen. Vi har turer sammen, disponerer bil og buss, har egen lavvo i Bjørgene på Torvastad, bruker nærmiljøet flittig.

Vi ønsker å ha et tilbud til barn og foreldre som ønsker å ha barna i mindre enheter. Fokuset vårt er å gi trygghet og nærhet i gode omgivelser.

Nyheter