Om oss

Hvorfor være STOR når man er lykkelig som liten?
 
Vår visjon:
 
 "SMÅ ENHETER, TRYGGE BARN". 
 
 
 
Små barnehager er en privat barnehage som startet opp i 2001 ved navnet Brakahaug familiebarnehage. Siden den gang har barnehagen ekspandert og har nå flere avdelinger både i Haugesund og Karmøy kommune. 
 
Vi ønsker å skape et miljø hvor barna føler seg trygge slik at de kan utvikle sitt selvbilde, oppleve mestringsfølelse, og utvikle evnen til empati. Her vektlegges helhetstenkningen, at barns utviklingsprosess skjer kontinuerlig og forekommer i alle situasjoner i samhandling med andre barn og voksne. Vi har en tanke om at barn er fullverdige medmennesker og er eksperter på livet som barn. Barndommen har en egenverdi og er ikke bare et stadium som hurtigst mulig skal erfares. 
 
Små barnehager er praksisbarnehage for Høgskolen Vestlandet Stord/ Hageusund, og har i perioder barnehagelærerstudenter utplassert i barnehagen samt personer i arbeidspraksis fra Haugaland Industri og AOF.  
 
 
 
Haugesund kommune:
                                                                                     
Risøy 
Familiebarnehage
0-6 år med plass til 8-10 barn. 
 
Brakahaug
Privat
0-6 år med plass til 24 barn. 
 
Sentrum avd. Rocketroll
Privat
3-6 år med plass til 18 barn. 
 
Sentrum avd. Tussetroll
Privat
0-3 år med plass til 12 barn. 
 
 
 
 
Karmøy kommune
 
Torvastad
Privat
0-6 år med plass til 24 barn
 
Viken
Familiebarnehage
0-3 år med plass til 8-10 barn
 
 
 

Bilder

Filer