De yngste barna

Liten i barnehagen - alt kommer i retur

Å være profesjonelle omsorgspersoner for de yngste barna våre er en ekstremt viktig jobb. Kanskje den viktigste noen kan ha.

Hva er det vi driver med og hvilke rettigheter er det barn i barnehagen har?
Barnehagepedagogikk er verken tilfeldig eller bevisstløst - det er systematisk arbeid for å ivareta barns rettigheter og perspektiver. Først når vi har et bevisst forhold til barneperspektivet, blir barnehagen barnas barnehage. Barnehagen er et menneskelig fellesskap hvor barnet kan finne frem til seg selv. De barnehagene som virkelig lykkes og driver god pedagogisk praksis med høy kvalitet, har nettopp dette langt fremme i bevisstheten. Som start på satsningen ”De yngste barna i barnehagen” skal vi ta for oss følgende temaer:

  • Barnets 1000 første dager
  • Tilknytning og nyere hjerneforskning
  • Varme og kjærlighet som grunnmur på avdelingen

Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS der hun jobber som foredragsholder og veileder. Hun jobber til daglig med lederutvikling og dilemmatrening for ledere fra hele landet. Melvold tar utgangspunkt i emosjonell intelligens og profesjonsetikk når lederne skal lære å lede seg selv. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert som Marte Meo terapeut og har skrevet masteroppgave om voksnes profesjonalitet i relasjoner til barn. Hun er også aktuell med flere fagbøker for barnehagen.

Pedagogisk grunnsyn - Vi ønsker å ha et tilbud til barn og foreldre som ønsker å ha barna i mindre enheter. Fokuset vårt er å gi trygghet og nærhet i gode omgivelser. Vi deler barna inn i små grupper, noe som fører til at vi får mer barn – voksen tid. Videre legger vi vekt på at det skal være rom for lek og utvikling. Vi er mye ute og bruker nærmiljøet flittig.

Bilder

Filer